Psykoterapia

Psykoterapia on tavoitteellista työskentelyä, jonka tavoitteet asetetaan yhdessä asiakkaan kanssa. Näiden tavoitteiden edistymistä seurataan ja arvioidaan.

Psykoterapiassa harjoitellaan esimerkiksi tunnistamaan itsessä herääviä hankalalta tuntuvia tunteita, nimeämään niitä ja pärjäämään niiden kanssa paremmin. Terapiassa tarkastellaan usein myös omia haitallisia ajatuksia ja opetellaan tunnistamaan näiden vaikutusta omassa elämässä.

Teoreettinen viitekehykseni on kognitiivinen käyttäytymisterapia. Hyödynnän työssäni dialektisen käyttäytymisterapian ja hyväksymis- ja omistautumisterapian menetelmiä, aina asiakkaan tarpeita kuunnellen, jotta asiakkaani elämä olisi rikasta ja mielekästä elää ja tuntea.

Psykoterapia voi olla lyhytterapiaa (10-20 käyntiä) tai pidempää psykoterapiaa. Yhteydenotot puhelimitse.